• Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige har 2017 sammanträde den 15 mars, 19 april, 
17 maj, 15 juni, 27 september, 15 november och 13 december. 

Möteslokal är Nora Stadshotell och mötet börjar kl 18.00 om inget annat meddelas. 

Kommunfullmäktige behandlar följande ärenden på sammanträde onsdagen den 27 september 2017.
OBS! Sammanträdet börjar kl 16.00

Handlingarna till sammantärdet finns under "Aktuella handlingar"

1.  Meddelande från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige t.o.m. 2018-10-14
5. I nformation om Språkvän.
6.  Avlämnande av eventuella motioner, interpellationer, frågor och
medborgarförslag.
7.  Svar på medborgarförslag 17/2014 om att kommunen ska utreda inköp av Stribergs Folkets Hus.
8.   Delårsrapport januari- juni 2017 med helårsprognos.
9.   Förslag till bildande av Vätternvatten AB.
10. Svar på interpellation om hantering av nya ersättningsregler för bistånd enligt socialtjänstlagen.
11. Svar på fråga om konstgränsplan.
12. Förslag till riktlinjer för hantering av motioner och medborgarförslag.
13.  Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.
14.  Förslag till beslut om granskning av partistöd för 2016.
15.  Förslag till revidering av regler för partistöd.
16.  Ljusnarsbergs kommuns ansökan om medlemskap i Nerikes Brandkår.
17.   Förslag till kommunikationspolicy.
18.   Förslag till platsvarumärke, grafisk profil och kommunvapen.
19.   Förslag till förvärv av aktier i Inera AB.
20.   Svar på motion 16/2013 om framtida företagshälsovård i Nora.
21.   Svar på motion 7/2016 om att Nora kommun ska finnas på Facebook.
22.   Svar på motion 10/2012 om medborgarförslagstävling för elever i årskurs 4-9.
23.   Svar på motion 1/2017 om gemensamma studiedagar och fortbildning för kommunens fristående förskolor i Nora.
24.   Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.
25.   Fyllnadsval: ny ledamot i kommunstyrelsen t.o.m. 2018.
26.   Fyllnadsval: ny ersättare i beredningen för samhällsbyggnad t.o.m. 2018.
27.   Fyllnadsval: ny ersättare i Stiftelsen Ingrid Göthlins minne t.o.m. 2018.
28.   Fyllnadsval: ny ersättare i kommunstyrelsen t.o.m. 2018.
29.   Fyllnadsval: ny revisor för kommunstyrelsens verksamheter och eventuell fullmäktigeberedning t.o.m. 2018.
30.   Delgivningar.


Informationsägare: Kommunstyrelsen, administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-09-19

Här nedan hittar du närvarolistor, protokoll, reservationer och aktuella handlingar till kommunfullmäktige

Framtidens utmaningar!
Vid kommunfullmäktiges sammanträde Allmänpolitisk debatt den 26 januari 2011 inledde Björn Sundström SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) den allmänpolitiska debatten med att ge en bild av vad kommunerna står inför i framtiden.
Se bildmaterialet