• Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige har 2017 sammanträde den 15 mars, 19 april, 
17 maj, 15 juni, 27 september, 15 november och 13 december. 

Möteslokal är Nora Stadshotell och mötet börjar kl 18.00 om inget annat meddelas. 

Kommunfullmäktige behandlar följande ärenden på sammanträde den 19 april 2017

Handlingarna till sammantärdet finns under "Aktuella handlingar"

4. Avlämnande av eventuella motioner, interpellationer, frågor och
medborgarförslag.
5.  Svar på motion 4/2010 om kommunal policy för anställning av personer med funktionsnedsättning.
6. Svar på motion 6/2012 om särskilda ungdomsavtal i Nora kommun.
7. Svar på motion 11/2012 om avidentifierade ansökningshandlingar och mentorskap.
8.Förslag till ombudgetering, investeringar, med anledning av 2016 års bokslut.
9. Förslag till styrdokument och taxor för Samhällsbyggnadsförbunder Bergslagen.
10. Förslag till felparkeringsavgift i Nora kommun.
11. Fyllnadsval: ny ersättare i beredningen för samhällsbyggnad t.o.m.
2018.
12. Delgivningar.

OBS! Kl 17.00, innan fullmäktiges sammanträde börjar, kommer en representant från KPA och informerar om pension för förtroendevalda. Informationen vänder sig till alla förtroendevalda i Nora kommun, inte bara fullmäktiges ledamöter och ersättare.

 


Informationsägare: Kommunstyrelsen, administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-04-11

Här nedan hittar du närvarolistor, protokoll, reservationer och aktuella handlingar till kommunfullmäktige

Framtidens utmaningar!
Vid kommunfullmäktiges sammanträde Allmänpolitisk debatt den 26 januari 2011 inledde Björn Sundström SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) den allmänpolitiska debatten med att ge en bild av vad kommunerna står inför i framtiden.
Se bildmaterialet