• Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige har 2017 sammanträde den 15 mars, 19 april, 
17 maj, 15 juni, 27 september, 15 november och 13 december. 

Möteslokal är Nora Stadshotell och mötet börjar kl 18.00 om inget annat meddelas. 

Kommunfullmäktige behandlar följande ärenden på sammanträde den 17 maj 2017.
OBS! Sammanträdet börjar kl 17.00

Handlingarna till sammantärdet finns under "Aktuella handlingar"

4. Information om förslag till bildande av Vätternvatten AB.
5. Avlämnande av eventuella motioner, interpellationer, frågor och
medborgarförslag.
6.  Årsredovisning 2016 för Nerikes Brandkår.
7. Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet
SOFINT.
8. Bokslut för Nora kommun och koncernredovisning för år 2016.
9. Revisionsberättelse för Nora kommun 2016.
10. Ekonomiavdelningens fösrslag till budgetanvisningar inför budgetåret
2018 och planåren 2019-2020.
11. Förslag till policy för kränkande särbehandling.
12. Svar på motion 14/2013 om att införa tak för antalet barn i
föreskoleklass.
13. Svar på interpellation om Länspendeln.
14. Svar på interpellation om gångfartsgata i Nora.
15. Fyllnadsval: ny ersättare i beredningen för samhällsbyggnad t.o.m.
2018.
16. Fyllnadsval: ny ersättare i individnämnden t.o.m. 2018.
17. Delgivningar.

 


Informationsägare: Kommunstyrelsen, administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-05-09

Här nedan hittar du närvarolistor, protokoll, reservationer och aktuella handlingar till kommunfullmäktige

Framtidens utmaningar!
Vid kommunfullmäktiges sammanträde Allmänpolitisk debatt den 26 januari 2011 inledde Björn Sundström SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) den allmänpolitiska debatten med att ge en bild av vad kommunerna står inför i framtiden.
Se bildmaterialet