• Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige har 2017 sammanträde den 15 mars, 19 april, 
17 maj, 15 juni, 27 september, 15 november och 13 december. 

Möteslokal är Nora Stadshotell och mötet börjar kl 18.00 om inget annat meddelas. 

Kommunfullmäktige behandlade följande ärenden på sammanträde torsdagen den 15 juni 2017.

Handlingarna till sammantärdet finns under "Aktuella handlingar"

4. Avlämnande av eventuella motioner, interpellationer, frågor och
medborgarförslag.
5. Svar på interpellation om Länspendeln.
6. Svar på interpellation om Vätternvatten
7.  Årsredovisning 2016 för Bergslagens Kommunalteknik.
8. Revisionsberättelse för Bergslagens Kommunalteknik 2016.
9. Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
färdigbehandlade i april 2017.
10. Svar på medborgarförslag 4/201 om hundrastgård.
11. Svar på motion 7/2013 avseende alla barn rätt till 30 timmars förskola.
12. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till anslutningsavgift
vid Nedre Alntorp.


Informationsägare: Kommunstyrelsen, administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-06-27

Här nedan hittar du närvarolistor, protokoll, reservationer och aktuella handlingar till kommunfullmäktige

Framtidens utmaningar!
Vid kommunfullmäktiges sammanträde Allmänpolitisk debatt den 26 januari 2011 inledde Björn Sundström SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) den allmänpolitiska debatten med att ge en bild av vad kommunerna står inför i framtiden.
Se bildmaterialet