• Huvudmeny
Flygfoto över Nora

Kommun och politik

Kommunen formulerar visioner och beslut som berör oss alla. På undersidorna i vänstermenyn får du information och fakta om kommunen. Här får du bland annat tillgång till handlingar och protokoll från styrelser och nämnder.

Nora är en bra plats att bo och verka i. Vi är stolta över vårt fantastiska kulturarv och den vackra natur som ger alla möjligheter till vila och rekreation. Vi har fina boendemiljöer, goda förutsättningar för bra barn- och äldreomsorg liksom ett rikt kultur- och fritidsliv. Fler småföretag än någonsin startar upp. 
Dessa faktorer liksom närheten till expansiva Örebro har gjort att fler vill bo eller etablera sig i vår kommun. Nora ska växer och den service som kommunen erbjuder alla invånare ska vara modern, professionell och respektfull mot människor och natur.

Socialdemokraterna styr Nora kommun minoritetet. 

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2016-12-09

Genvägar