• Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2017: 15 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 30 augusti, 11 oktober och 8 november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträdet den 5 april 2017.

3. Information om turismen i Nora 2017

4. Information - Tillväxt och Utveckling
 

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-04-11