• Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2017: 15 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 30 augusti, 11 oktober och 8 november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträdet den 8 mars 2017.

3.Förslag till beslut – styrdokument och taxor för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

4.Förslag till beslut om felparkeringsavgift i Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun

5.Information om näringslivsutveckling och arbetsmarknadsenheten

6.Information om processen kring ny skola i Nora

  

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-03-16