• Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2017: 15 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 30 augusti, 11 oktober och 8 november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträdet den 10 maj 2017.

3. Beslut att utse årets idrottsprestation, årets idrottsledare och årets föreningsledare. 

4. Förslag till utveckling av Tursam/Destination Bergslagen.

5. Länstransportplan

6. Regionalutvecklingsstrategi - RUS

7. Information om utredningen av kommunal kulturskola i Nora

8. Information om bekämpning av sjögull i Guldfiskdammen

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-05-17