• Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2017: 15 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 30 augusti, 11 oktober och 8 november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträdet den 30 augusti 2017.

3. Information Nerikes Brandkår

4. Förslag till översiktsplan för Nora kommun

5. Förslag till grönplan för Nora kommun

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-09-05