• Huvudmeny

Kommun­förvaltningen

Från och med 1 januari 2015 är Nora kommun organiserad i en förvaltning, kommunförvaltningen. 

Kommunens verksamheter är organiserad i en kommunförvaltning som är uppdelad i tre verksamhetsområden/uppdrag.

De tre områdena är :

  • Stöd och Service för support av den politiska organisationen och driver de interna stödprocesserna som ekonomi, personal, IT, kost och administration mm.
  • Tillväxt och utveckling vars uppdrag är att utveckla kommunens attraktionskraft. Turism, näringslivsutveckling, folkhälsan samt kultur och fritid  ingår i området.
  • Välfärd de tidigare bildningsförvaltningens och social­förvaltningens verksamheter sammanförs under ledning av två chefer/uppdragsledare d.v.s. bildningschefen och socialchefen, men med delat ledarskap för hela området.

 

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2016-04-22