• Huvudmeny

Resor och inneboende

Skolskjuts, elevresor, skolresor och inackordering

Skolskjuts

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts i grundskola, särskola och gymnasiesärskola.
Vid beslut ska hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder. Kommunen ska besluta om vilka avståndsregler som ska gälla.

Elevresor

Med elevresor avses gymnasieelvernas resor mellan bostad och skola. Kommunen är inte skyldig att anordna sådana resor utan endast ett ansvar för resekostnaderna upp till err visst belopp som inte behöver överstiga 1/30 av basbeloppet.

Skolresor

Skolresor är något som anordnas av skolorna tillsammans med eleverna. Det kan gälla ett studiebesök eller en annan skolrelaterad utflykt. Kommunen har beslutat om regler hur dessa ska gå till. Kommunen har också beslutat att

Inackordering

Till gymnasieelever som behöver inackordering till följd av skolgång på annan ort än hemorten lämnar kommunen ett ekonomiskt stöd, inackorderingsbidrag. Sker skolgången på en fristående gymnasieskola ska bidraget sökas hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2016-02-24