• Huvudmeny

Byte av skola eller program

Hit vänder du dig om du vill ändra ditt val till gymnasieskolan.

Vill du byta skola vänder du dig till kommunens ungdomssamordnare inom det kommunala informationsansvaret (KIA). Vid byte av program ska du vända dig till både studie- och yrkesvägledaren på den skola du går och ungdomssamordnaren.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2016-02-24