• Huvudmeny

Trafik och gator

Regler och föreskrifter handläggs av Samhällsbyggnad Bergslagen. Länstrafiken i Örebro har hand om färdtjänst. 

På undersidorna finns information om trafik, vägar och gator i kommunen.

Frågor angåend skötsel och underhåll besvaras av:
Samhällsbyggnadförbundet Bergslagens.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafikenenheten finns fr o m 2017-01-01 på Sammhälsbyggnadsförbundet som en resurs till kommunerna i frågor om bland annat trafikstrategier och kommunikation samt att de lokala trafikföreskrifterna efterlevs av trafikanterna.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2017-01-31

Bergslagens kommunalteknik