• Huvudmeny

Flyktingsituationen i kommunen

Aktuell information om flyktingsituationen i vår kommun.

  • 2015-11-10


    Migrationsverket, Flyktingar - personer med uppehållstillstånd


    Myndigheter, kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar för att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande. Ansvaret gäller också deras anhöriga.Mottagandet innebär att ge särskilda stödinsatser till de personer som flyttat till en kommun under de första åren i Sverige. Personer som omfattas av mottagandet är flyktingar, skyddsbehövande eller med tillstånd på grund av synnerliga eller särskilt ömmande omständigheter samt deras anhöriga.

Informationsägare: Kommunkansliet
Sidan uppdaterad: 2015-12-22