• Huvudmeny

Anhörigstöd, avlastning

Det är många i Nora som hjälper någon närstående som är gammal, långvarigt sjuk eller funktionshindrad. För kommunen är det angeläget att ge anhöriga och andra närstående stöd och möjlighet till avlösning i vårduppdraget.

Korttidsboende/växelvård

Korttidsboende innebär att vård kan erbjudas i särskilt boende enligt ovan under högst 3 veckor

Växelvård

Växelvård erbjuds som regel i återkommande 2 veckors vistelse per 6-veckors-period.Avgiften för korttidsboende /växelvård är 113 kr/dygn och kostavgift 96 kr/dygn.Ansökan om korttidsboende, växelvård, dagrehab eller i hemmet görs av biståndshandläggaren, tel 810 00.

Arbetsgrupp för anhörigstöd (gruppen är vilande i nuläget)
I kommunen finns sedan 1999 en arbetsgrupp med uppdraget att utveckla stöd till anhöriga och närstående. I gruppen finns representanter från pensionärs- och handikapporganisationer, frivilligorganisationer och kyrkorna. Anhörigvårdare, närstående och allmänhet är välkomna att höra av sig med frågor, synpunkter och idéer.

 

Informationsägare: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2017-02-01