• Huvudmeny

Uppsökande verksamhet

Kommunen har uppsökande verksamhet hos personer som fyllt 80 år
Sedan några år tillbaka bedriver äldreomsorgen en uppsökande verksamhet till alla som fyllt 80 år och inte har någon hjälp sedan tidigare.

Biståndshandläggaren kontaktar  via brev och följer sedan upp med telefonsamtal för att informera om vilken hjälp och stöttning äldreomsorgen kan erbjuda.

Det kan röra sig om små hjälpinsatser så som matdistrubition eller trygghetslarm, eller att man bestämmer en tid för att gå igenom om det finns behov av en större hjälpinsats.

Vid dessa kontakter informerar även biståndshandläggaren bland annat om hur man undviker fallolyckor

Informationsägare: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2010-06-10

Höstparkerad cykel skapad på kommunrehab