• Huvudmeny

Korttidsverksamhet

Dagrehab är till för dig som behöver stöd i din vardag. Målet är att öka livskvalitet och delaktighet i samhället.

På Dagrehab tränar för att bevara och förbättra aktivitetsförmågan för personen. På Dagrehab finns arbetsterapeuter, under­sköterskor,  och hjälpmedelstekniker.

Nära samarbete finns med primärvårdens läkare och sjuk­gymnaster. Rehabilitering sker på Dagrehab vid Hagby Ängar, i hemmet eller polikliniskt.

Rehabiliteringen innehåller individuell- och gruppträning. .


De som behov av hjälpmedel kan prova ut dessa när man är på dagrehab.

En sådan ansökan kräver alltid .

Vi medverkar i kommunens företagshälsovård med ergonomiska bedömningar, utprovning av arbetstekniska hjälpmedel och förebyggande hälsovård.

Dagrehabilitering kan erbjudas efter en behovsprövning.


Informationsägare: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-08-14

Entré vid Kommunrehab vid Hagby ängar