• Huvudmeny

Äldre

Varje kommun har enligt socialtjänstlagen, SoL, ansvar för att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Socialnämnden verkar för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för för deras självbestämmande och integritet.

Äldreomsorgens mål för verksamheten är att skapa trygghet för den
enskilda individen och att ge vård och service utifrån den enskildes behov.

Insatser som kan vara aktuella för äldre kan även sökas under övriga rubriktexter till vänster.

Informationsägare: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-09-22

Kaffestund i trädgården

Läs om Äldres hälsa på Folkhälsoteametlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster