• Huvudmeny

Genomförda projekt och förstudier

Här presenteras genomförda projekt och förstudier.

Med stöd från Leader Bergslagen

Leaderprojektet BergslagsTramp - stigar till historien

BergslagsTramp är ett projekt som under ett år kommer att jobba med att skylta upp en del av stigarna i Pershyttan med omnejd, för mountainbike och vandring. Vi kommer att ta fram kartor och informationsmaterial om lederna, men också fakta om de historiskt intressanta platser lederna passerar. Det kommer att finnas både kortare och längre leder i olika svårighetsklasser och vi hoppas på att kunna skylta upp totalt cirka 15 mil cykelleder samt 2-3 nya vandringsleder. Lederna kommer att vara färdigställda till våren 2011. Projektet sker i samarbete med OK Milan, Norabygdens SK, Turistbyrån, Nora Utveckling AB och är finansierat av Leader Bergslagen. Läs mer härlänk till annan webbplats (worddokument)

Projektledare: Katarina Rönnbacka Nybäck,  katarina.nyback@nora.se För löpande information, sök på Bergslagstramp på Facebooklänk till annan webbplats.

Nätverk Gyttorp

Nätverk Gyttorp ska i bred samverkan göra en omfattande ansiktslyftning av samhället Gyttorp.  De tre föreningarna som genomför projektet är Gyttorps Byalag, Gyttorps Ridklubb och Nora Bergslags VeteranJärnväg. Föreningarna lockar helt olika målgrupper och täcker därmed en stor del av Gyttorps befolkning och intressen.

Konunga-stollen, Klacka-Lerberg

Projektägare: föreningen Konunga-stollen. Gruvparken och den gamla Konunga-stollen, en stollgång rakt in i berget, minner om en spännande historia. Projektet vill spinna på historien och utveckla platsen som ett modernt konstrum och en arena för kreativ besöksnäring. Konunga-stollen länk till annan webbplats

Projekt Järnkraft 2, 2011-2012

Projektgruppen har fokuserat under sitt andra år på marknadsföring av järnboåsbygden samt inflyttning, främst riktat mot holländska familjer. Projektet har jobbat för att ökat entreprenörskap, särskilt inriktat mot ungdomar i bygden, samt etablering av nya företag. Järnboås Bygdegårdsförening.
Läs sammanfattningen av resultatenöppnas i nytt fönster

Tintin. Förstudie.

Att bredda besöksnäringen i Pershyttans bergsmansby med målgruppen barn och ungdomar samt undersöka möjligheten att starta ett svenskt Tintin-centrum. Projektägare: Stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg. Avslutat 2009.

Barn i Bergslagen. Förstudie.

Samla företag och föreningar och utarbeta ett koncept som utgår från barn och barnfamiljers behov inom besöksnäringen. Projektägare Tursam. Avslutat 2009.

Vindkraft i Järle.

Förstudieför att planera för ett vindkraftverk som ägs av de boende i området. Bättre miljö, billigare el och möljighet att påverka sin framtida energiförsörjning. Kontakt Jan Larsson, 0587-920 88. Avslutat 2009

Järnkraft 1, Järnboås

Projektägare: Järnboås bygdegårdsförening. Föreningar och företag i Järnboås med omnejd arbetar för att skapa återväxt, livskvalitet och förbättrat näringsliv inför framtiden. Primära områden: marknadsföring av bygden, entreprenörskap och fler boendemöjligheter. Avslutat jan 2011. Läs slutrapport.

Barn i Bergslagen

Nora, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsberg.  
Projektägare: Tursam ekonomisk förening.
Barn i Bergslagen vill utveckla besöksnäringen i Bergslagen med fokus på allt det spännande som finns för barn i våra natur- och kulturvärden. Projektet samlar föreningar och företag runt konceptet.
Barn i Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med stöd från Stiftelsen framtidens kultur och Regionförbundet Örebro


Projekt Kultur- och Måltidsväg 244, slutfört 30 april 2009 | slutrapport

Med stöd från EU Åtgärd B Entreprenörskap


Förstudie Kvarteret Bryggeriets nätverk, slutfört 15 mars 2010 | slutrapport

Informationsägare: Kommunförvaltningen, Näringslivsenheten
Sidan uppdaterad: 2015-03-23

Kontakt


Leader Bergslagen


Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Besöksadress: Kyrkogatan 7 (Kommunhuset)

Verksamhetsledare Leader Bergslagen
Barbro Fischerström
Telefon: 0222-45088
info@leaderbergslagen.se
www.leaderbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster