• Huvudmeny

Tyck till om näringslivsarbetet i Nora kommun

Här har du möjlighet att lämna synpunkter på kommunens näringslivsarbete — positivt, sådant som behöver förbättras, bemötande, tillgänglighet, klagomål.

Informationsägare: Klas Brynte, Näringslivsutvecklare, Nora kommun
Sidan uppdaterad: 2015-03-23

Näringslivsutvecklare
Klas Brynte
Tel: 0587-811 43
E-post: klas.brynte@nora.se

Klagomål och synpunkter som registreras blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.