• Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2017: 14 februari, 7 mars, 4 april, 9 maj,
29 augusti, 10 oktober och 7 november.

Socialutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 29 augusti 2017:

3. Återrapportering IVO's granskning av bemanning på natten äldreboenden

4. Förslag att anta SKL's rekommendation om kvalitet på natten 

5. Uppföljning av vikariesituationen under sommaren

6. Socialchefen informerar: 
 -utbildning i Lex Sarah-rapportering

7.Eventuell rapport från kontaktpolitiker

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-09-05