• Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2017: 14 februari, 7 mars, 4 april, 9 maj,
29 augusti, 10 oktober och 7 november.

Socialutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 4 april 2017:

1. Upprop

2. Val av justerare

3.Patientsäkerhetsberättelse Nora kommun 2016

4. Sammanställning av avvikelser 2016

5. Riktlinjer Lex Sarah-rapportering

6. Revidering av rutin Lex Sarah-rapportering

7. Presentation av daglig verksamhet

8. Information om arbetet kring brandsäkerhet för brukar inom hemtjänsten

9.Socialchefen informerar: 
 -Information om läget i arbetet att ta fram avtal mellan Region Örebro län och kommunerna när det gäller betalningsansvarslagen
  -Information om arbetet kring att revidera Handikappolitisk plan

10.Eventuell rapport från kontaktpolitiker

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-04-11