• Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2017: 14 februari, 7 mars, 4 april, 9 maj,
29 augusti, 10 oktober och 7 november.

Socialutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 9 maj 2017:

3. Rapportering av projektet "Delta i kultur och hälsa"

4. Redovisning av resultatet för Nora kommun i Öppna jämförelser för vård och äldreomsorg 2016

5. Socialchefen informerar: 
 -Vikariesituationen

6.Eventuell rapport från kontaktpolitiker

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-05-15