• Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2017: 14 februari, 7 mars, 4 april, 9 maj,
29 augusti, 10 oktober och 7 november.

Socialutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 7 mars 2017:

1. Upprop

2. Val av justerare

3.Uppdatering om läget i projekten som dragits igång utifrån de antagna strategierna för kvarboende

4.Socialchefen informerar: 
 -Information om inskickad redovisning till inspektionen för vård- och   omsorg (IVO) om plan för egenkontroll och riskanalys 
  -Information om inskickad redovisning till inspektionen för vård- och omsorg (IVO) om vidtagna åtgärder för god kvalitet på natten på  Tullbackagården och hagby Ängar

5.Eventuell rapport från kontaktpolitiker

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-03-20