• Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2017: 15 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 30 augusti, 11 oktober och 8 november.

Ledningsutskottet behandlade följande ärenden den 8 mars 2017.
3.Svar på motion 4/2010 om kommunal policy för anställning av personer
med funktionsnedsättning.
4. Svar på motion 6/2012 om särskilda ungdomsavtal i Nora kommun.
5. Svar på motion 11/2012 om avidentifierade ansökningshandlingar och
mentorskap.
6. Förslag till ombudgetering, investeringar, med anledning av 2016 års
bokslut.
7. Förslag till internbudget 2017 för kommunstyrelsens verksamheter.
8. Förslag till nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
9. Diskussion om beredningen för demokrati och uppföljnings slutrapport
om förslag till utveckling och hantering av medborgarförslag.
 

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-03-16