• Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2017: 15 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 30 augusti, 11 oktober och 8 november.

Ledningsutskottet behandlade följande ärenden den 10 maj 2017.
3. Årsredovisning 2016 för Bergslagens Kommunalteknik
4. Revisionsberättelse för Bergslagens Kommunalteknik för år 2016.
5. Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
färdigbehandlade i april 2017.
6. Svar på medborgarförslag 4/2016 om hundrastgård.
7. Förslag till hundaktivitetsplats.
8. Förslag att ersättar Bikupan med moduler.
9. Ekonomisk rapport t.o.m april 2017.
10. Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för delar av
kommunstyrelsens verksamheter.
11. Förslag till medverkan i ESF-projektet All Inn.
12. Motion 2/2017 om brandsäkerheten hos brukare i hemtjänsten.
13. Motion 3/2017 om Huskurage.
14. Information om nytt förebyggande arbetssätt för målgruppen unga
vuxna.
 

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-05-16