• Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsen kan dock besluta att sammanträdet inte ska var offentligt i särskilda fall.

Möteslokal är Konsthallen på Biblioteket och mötet börjar 8.30 om inget annat meddelas.

Sammanträdestider 2017: 1 mars, 29 mars, 26 april, 30 maj, 
13 september, 25 oktober och 29 november.


Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sammanträde onsdagen den 13 september 2017.

3.   Delårsrapport januari-juni 2017 med helårsprognos.
4.   Förslag till riktlinjer för handläggning av motioner och
      medborgarförslag.
5.   Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.
6.   Svar på motion 16/2013 om framtida företagshälsovård i Nora.
7.   Förslag till beslut om granskning av partistöd för 2016.
8.   Förslag till revidering av regler för partistöd.
9.   Ljusnarsbergs kommunens ansökan om medlemskap i Nerikes
      Brandkår.
10.  Förslag till bildande av bolaget Vättervatten AB.
11.  Svar på motion 7/2016 om att Nora kommun ska finnas på Facebook.
12.  Svar på medborgarförslag 17/2014 om att kommunen ska utreda
       inköp av Stribergs Folkets Hus.
13.  Förslag till förvärv av aktier i Inera AB.
14.  Yttrande över förordnande av borgerlig vigselförrättare.
15.  Ansökan från BRIS region Mitt om bidrag.
16.  Yttrande över remiss om valindelning í Region Örebro län.
17.  Förslag till strategiskt klimatförbättrande arbete.
18.  Förslag till kommunikationspolicy.
19.  Förslag till platsvarumärke, grafisk profil och kommunvapen.
20.  Förebyggande brandsäkerhetsarbete i Nora tätort.
21.  Svar på motion 10/2012 om medborgarförslagstävling för elever i
       årskurs 4-9.
22.  Svar på motion 1/2017 om gemensamma studiedagar och
       fortbildning för kommunen och fristående förskolor i Nora.
23.  Förslag att anta Sveriges Kommuner och Landstings
       rekommendation om kvalitet på natten.
24.  Delgivningar.
25.  Delegationsbeslut.
26.  Delegationsbeslut, utskottets beslut. 


Informationsägare: Kommunstyrelsen, administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-09-19