• Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsen kan dock besluta att sammanträdet inte ska var offentligt i särskilda fall.

Möteslokal är Konsthallen på Biblioteket och mötet börjar 8.30 om inget annat meddelas.

Sammanträdestider 2017: 1 mars, 29 mars, 26 april, 30 maj, 
13 september, 25 oktober och 29 november.


Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sammanträde den 29 mars 2017, Mötet är öppet för allmänheten.

3. Svar på motion 4/2010 om kommunal policy för anställning av personer
med funktionsnedsättning.
4. Svar på motion 6/2012 om särskilda ungdomsavtal i Nora kommun.
5. Svar på motion 11/2012 om avidentifierade ansökningshandlingar och
mentorskap.
6. Förslag till ombudgetering, investeringar, med anledning av 2016 års
bokslut.
7. Förslag till internbudget 2017 för kommunens verksamheter.
8. Förslag till nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
9. Teckningsrätt för bankkonto mm.
10. Årsredovisning 2016 för stiftelser förvaltade av Nora kommun.
11. Styrdokument och taxor för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
12. Förslag till felparkeringsavgifter.
13. Delgivningar.
14. Delegationsbeslut.
15. Delegationsbeslut, utskottets beslut.
16. Information från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med
anledning av uppsiktsplikten.

Informationsägare: Kommunstyrelsen, administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-03-21