• Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider för år 2017: 14 februari, 9 mars, 4 april, 9 maj, 29 augusti, 10 oktober och 7 november.

Barn- och ungdomsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträdet den 9 mars 2017:

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Information från skolan utifrån årsberättelsen för 2016

4. Information från förskolan utifrån årsberättelsen för 2016

5. Rapport kommunala aktivitetsansvaret, KAA

6. Rapport verksamhetsbesök
Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-03-20