• Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider för år 2017: 14 februari, 9 mars, 4 april, 9 maj, 29 augusti, 10 oktober och 7 november.

Barn- och ungdomsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträdet den 4 april 2017:

3. Förslag till beslut – förändrad avgiftsmodell förskolan
4. Förslag till beslut – motion 14/2013 om max antal barn i förskoleklass
5. Förslag till beslut – patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska enhet 2016
6. Förslag till beslut - studiegång och utbildningskostnad för asylsökande ungdomar över 18 år som vill påbörja gymnasieskola eller byta program inom gymnasieskolan
7. Information från skolan utifrån årsberättelsen för 2016
8. Rapport verksamhetsbesök
9. Information från bildningschefen

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-04-12