• Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider för år 2017: 14 februari, 9 mars, 4 april, 9 maj, 29 augusti, 10 oktober och 7 november.

Barn- och ungdomsutskottet behandlar följande ärenden på sammanträdet den 29 augusti 2017:

3. Svar pårevisorernas frågor om kommunala aktivitetsansvaret
4. Svar på motion 10/2012 om medborgarförslagstävling
5. Svar på motion 1/2017 om gemensamma studiedagar kommunal och fristående verksamhet
6. Information från vuxenlärandeenheten
7. Information från bildningschefen

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-08-22