• Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider för år 2017: 14 februari, 9 mars, 4 april, 9 maj, 29 augusti, 10 oktober och 7 november.

Barn- och ungdomsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträdet den 9 maj 2017:

3. Svar på motion 7/2013 om 30 timmars förskola
4. Förslag till IKT-plan för förskolan
5. Information om pågående utveckling av kvalitetsarbetet i förskolan
6. Information från bildningschefen
- Skolkommissionens slutbetänkande

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-05-31