• Huvudmeny

Så fungerar Nora kommun

Här finns en kort beskrivning om kommunen och till vänster går att läsa om kommunens nämnd, styrelser och avdelningar.

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt fasta och tillfälliga beredningar som ligger under fullmäktige för de långsiktiga frågorna.
Förvaltningsorganisationen består av en förvaltningar, kommunförvaltningen.

Nora kommun har två helägda bolag;

Nora Fastigheter AB som har hand om verksamhetsfastigheter, kommersiella fastigheter och idrottsanläggningar. 

Norabostäder AB som har hand om hyresbostäder i Nora.

Nora kommun samverkar med kommunerna i norra Örebro län, KNÖL, dvs Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg.

Från och med den 1 januari 2017 byter Bergslagens Kommunalteknik (BKT) samt Bergslagens Miljö- och Byggnämnd (BMB) namn.

Samhällsförbundet Bergslagen (fd Bergslagens Kommunalteknik). Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla tjänster inom områden Avfall och deponi, Gata/Trafik, Park/Skog/Natur, Idrott, Lokalvård samt Vatten och Avlopp.
Besöksadress: Industrivägen 7, Nora

Samhällsbyggnadsnämnd Bergslagen (fd Bergslagens Miljö- och Byggnadsnämnd) är en gemensam myndighetsnämnd och förvaltningsorganisation för de fyra Knölkommunerna inom miljö- och byggområdena. Lindesbergs kommun är värdkommun. Samhällsbyggnadsnämnd Bergslagen förvaltar och utvecklar också kommunernas samlade grundläggande kartdatabaser samt samordnar och utvecklar kommunernas GIS-verksamhet (Geografiskt Informations System) efter behov och resurstillgång.
Nämnden hanterar frågor rörande miljö- och byggområden såsom miljöfrågor, översiktsplanering, naturvårdsfrågor, mark- och exploateringsfrågor, energirådgivning m.m.
Besöksadress: Kungsgatan 41 (G:a Kirurgen), Lindesberg.

Gemensamt sevicesenter för Samhällsbyggnad Bergslagen

Från och med den 2 januari 2017 öppnar de båda organisationerna ett gemensamt servicecenter Samhällsbyggnad Bergslagen där kunder och kommuninnevånare får hjälp med ärenden som rör båda organisationerna. Servicecentret är öppet måndag-fredag kl 8.00-16.00 med lunchstängt kl 12.00-13.00. Dag före helgdag är öppettiden kl 8.00-12.00. Servicecentret nås via telefon: 0587-55 00 40 eller e-postadress: servicecenter@sbbergslagen.se.

Telefoni och växelfunktion

Hällefors, Ljusnarsberg och Nora kommun har ett gemensamt telefonisystem.

Nerikes brandkår

Sedan 1 januari 2010 ingår Noras räddningstjänst i Nerikes Brandkår.
Adress
Box 33600
701 35 Örebro
Besöksadress,
Örebrostationen: Nastagatan 10
Telefon (växel): 019-20 86 50

Folkhälsoteamet i norra Örebro län

Samarbete med Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg
Teamet arbetar för att utveckla kommunernas folkhälsoarbete.

Bergslagens överförmyndarnämnd

Kommunerna i norra Örebro län (Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) har en gemensam överförmyndarnämnd med sitt säte här i Ljusnarsberg. I nämnden finns fem valda ledamöter varav en från Nora, Hällefors och Ljusnarsberg och två från Lindesberg.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2017-01-10